Wie ben ik

Mijn naam is Petra van Zanten en ik heb een ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Vanuit het onderwijs ligt mijn ervaring in de ruim 13 jaar dat ik werkzaam ben geweest bij het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

Ik ben als coach werkzaam op basisscholen en op het voorgezet onderwijs. En begeleid ik ouders in hun rol van opvoeder.

Kinderen zijn geen foto’s, ze ontwikkelen zichzelf

Bij BGL& partners heb ik met veel plezier de studie Kindercoach gevolgd en met succes afgerond! En sinds september 2013 ben ik EMDR coach/therapeut. Doel van EMDR is om herinneringen aan een nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve lading. Meer informatie hierover staat op mijn site te lezen.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Socialmedia

Kindercoachpraktijk Sneek is ook te vinden op social media

 

Like ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Bekijk onze expertise op LinkedIn

Wat doet de kindercoach allemaal?

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Sinds 1 juli 2015 is kinder- en jongerencoachpraktijk Sneek gecontracteerd als Zorgaanbieder voor de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de kindercoach ook op school komen coachen. Op problemen, die mogelijk op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem wat achter het kind staat.

Persoonsgebonden budget

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Kindercoachpraktijk Sneek is één van deze zorgverleners.