De praktijk

De praktijk is licht en straalt een huiselijke sfeer uit. Dit om veiligheid en vertrouwen op te bouwen vanwaaruit ik werk.

Ik laat kinderen- en jongeren mede bepalen hoe de ruimte vorm krijgt omdat ik het belangrijk vind dat kinderen, jongeren en ouders zich op hum gemak voelen in de praktijkruimte.


Onze locatie

De praktijk is gevestigd aan de Westereems 19 te Sneek en beschikt over eigen parkeergelegenheid.

 

Laatste nieuws

EMDR

Wat is EMDR en hoe zetten we het in

Lees meer

Wat doet de kindercoach allemaal?

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Sinds 1 juli 2015 is kinder- en jongerencoachpraktijk Sneek gecontracteerd als Zorgaanbieder voor de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de kindercoach ook op school komen coachen. Op problemen, die mogelijk op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem wat achter het kind staat.

Persoonsgebonden budget

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Kindercoachpraktijk Sneek is één van deze zorgverleners.