Wie zijn wij

Er gebeurt soms veel in de wereld van een jeugdige waardoor de jeugdige vast kan komen zitten in de eigen gedachten, ontwikkelingen of misschien even niet lekker in zijn of haar vel komt te zitten. De professionals van Kindercoachpraktijk Sneek staan voor de mogelijkheid en de kracht om de jeugdigen op een zo meest natuurlijke, adequate manier te kunnen begeleiden/coachen. Door speelsgewijs en op verschillenden manieren in gesprek te gaan en te luisteren naar de jeugdige, ontstaat er een beeld van wat er speelt in de (belevings)wereld. Hiervoor biedt Kindercoachpraktijk Sneek handvaten die een oplossing kunnen bieden voor de jeugdige zelf, maar ook voor ouders of verzorgers. De jeugdigen werken samen met een professional om ervoor te zorgen dat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en om te kunnen gaan met de situatie waarin zijn zitten. De jeugdige staat bij ons altijd centraal.

Petra van Zanten

Petra van Zanten

Petra is directeur en eigenaar van Kindercoachpraktijk Sneek en vervult daarnaast de rol als zorgcoördinator binnen de organisatie. Petra heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Vanuit het onderwijs ligt haar ervaring in de ruim 13 jaar dat ze werkzaam is geweest bij het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

"Kinderen zijn geen foto's, ze ontwikkelen zichzelf"

Petra vindt het belangrijk om naast de ouders en jeugdige te staan en een goede samenwerking op te bouwen. Samen met jeugdigen wordt er gekeken hoe ze bepaalde dingen net wat anders kunnen doen, waardoor het (weer) gezelliger, fijner en relaxter wordt. Petra is betrokken, is positief ingesteld en werkt graag vanuit de kracht van allen die om de jeugdige heen staan.

In 2009 heeft Petra Kindercoachpraktijk Sneek opgericht. Naast coach is Petra WRITE junior en EMDR-therapeut. Doel van EMDR is om herinneringen of een nare ervaringen te ontdoen van hun negatieve lading. Petra is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Manon Luehof

Manon Luehof

Manon heeft in 2016 de opleiding als Kindercoach succesvol afgerond. Daarna heeft Manon zich, doormiddel van verschillende studies en cursussen, verder ontwikkeld als jeugd- en gezinsprofessional. Manon is als zelfstandige coach begonnen en werkte naast het coachen ook als Pedagogisch Medewerker bij een kinder-/peuteropvang. In 2020 is Manon in dienst gekomen bij Kindercoachpraktijk Sneek om hier haar passie te volgen en de rol als coach nog professioneler in te vullen.

"Denken vanuit mogelijkheden"

Manon haar expertise ligt bij het coachen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met als specialisme hoog gevoeligheid, faalangst, verlegenheid en het bevorderen van weerbaarheid. Hierbij begeleid ze ouders in hun rol als opvoeder. Manon is als kindercoach regelmatig werkzaam op verschillen basisscholen en het voorgezet onderwijs in Friesland. Denken vanuit de mogelijkheden, oplossingen en de kwaliteiten van de jongere zelf is een van de belangrijkste drijfveren. Manon is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Kim Onderstijn

Kim Onderstijn

In 2009 is Kim haar carrière begonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Al snel bleek dat zij liever wilde voorkomen dat gezinnen daar terecht komen. Vandaar de overstap in 2010 naar de uitvoerende kant van de hulpverlening als schoolmaatschappelijk werker. Dit heeft Kim altijd met veel plezier gedaan. Hier is dan ook het contact en samenwerking met Petra ontstaan. Wat in 2023 maakte dat Kim de overstap naar Kindercoachpraktijk Sneek heeft gemaakt.

“Ik denk niet graag vóór mensen, maar denk vooral graag mee”

De meeste werkervaring ligt in het werken met complexe problematiek, waarin Kim samenwerkt met haar intuïtie en eigen levenservaringen. Ze zet graag mensen in hun kracht en loopt in een proces graag naast mensen om hen op die manier hun kracht te laten voelen, zodat zij daar komen waar zij willen zijn.

Naast complexe problematiek, ligt de affiniteit van Kim bij hoog sensitieve kinderen, kinderen van gescheiden ouders, onrust tussen ouders in echtscheidingssituaties en kinderen en/of ouders met traumatische ervaringen. Ze denkt met alle betrokkenen mee en geeft hun het vertrouwen dat ze hun proces aankunnen. Kim is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Ronald Belkega

 

Ronald heeft in 2004 zijn diploma HBO Pedagogiek gehaald en heeft hierna op veel verschillende plekken gewerkt. Vanaf 2022 was hij al actief verbonden aan Kindercoachpraktijk Sneek, maar maakte hij vanaf januari 2024 officieel de overstap door volledig in dienst te gaan. Zijn expertise ligt met name op het gebied van emotie-regulatie, ASS-problematiek, zelfvertrouwen en werkt pragmatisch (doen wat werkt) en creatief samen met het aangemelde kind en houdt oog voor het systeem.

"Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar lang te praten"

Ronald integreert sport, spel, muziek en tekenen in zijn coaching om zo voldoende mogelijkheden aan te bieden en zo ook te kijken waar de ingang zit om met de geschetste uitdaging aan de slag te gaan. Ronald is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Amerens Schurer

Amerens Schurer

In 2003 is Amerens begonnen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Het denken in kleine stappen en haar nieuwsgierigheid naar het gedrag achter het kind, heeft haar gebracht tot wie ze is als coach. Er wordt veel gesproken over het kind en niet met het kind zelf. Het heeft haar doen besluiten zich te verdiepen in het coachen van kinderen, kinderen een stem te geven.

Als kindercoach gelooft Amerens sterk in veerkracht. Om veerkracht te ontwikkelen is het belangrijk te begrijpen hoe het brein werkt. Wat is de voorkeur van het brein bij het opnemen van informatie en hoe werkt dat door in het leren en welbevinden. Amerens werkt graag oplossings- en doelgericht samen met uw kind.

"Ik wil breed denken en een kind daarin zijn stem geven."

Denken in kansen door goed te observeren en door te vragen. "Ik geloof in out-of-the-box denken". Als werkwijze A onvoldoende bijdraagt aan succes, dan moet je denken in optie B, C of D. Als coach ligt haar specialisme in het ombuigen van belemmerende overtuigingen, het vertrouwen terug te geven in zichzelf. Hierbij worden werkvormen vanuit de Kernvisie methode, NLP, creatieve therapie, auditieve verwerking en executieve functies ingezet.

Samenwerkingsverbanden

Soms is voor coaching of begeleiding net even iets anders nodig. Daarom werkt Kindercoachpraktijk Sneek ook samen met een aantal verschillende onderaannemers, elk met hun eigen expertise. Op deze manier is er eigenlijk altijd een passende oplossing die past bij de coaching van ieder kind. Er wordt onder andere samengewerkt met een verschillende jongenscoaches, een paardencoach en een speltherapeut. Hierbij wordt er een specifieke invulling gegeven op basis van de behoefte van de coaching, maar de regie blijft altijd bij Kindercoachpraktijk Sneek.

Heeft u vragen over de praktijk of over onze werkwijze? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Werkvormen

Op een creatieve en speelse manier worden er gesprekken gevoerd waardoor het kind zich gehoord zal voelen. Het praten met een coach helpt het kind de ouders te begrijpen en, wat nog belangrijker is, het kind komt tot de ontdekking dat hij/zij niet de enige is met problemen op dit gebied. Dit zal het kind uiteindelijk helpen het probleem te herkennen en zelf op te lossen. Daarnaast zal het in staat zijn zich te uiten naar zijn omgeving over datgene wat hem/haar dwars zit. Elke begeleiding is bij elk kind uniek en persoonlijk. Hiervoor kunnen verschillende werkvormen worden toegepast.

 

Wat doet de kindercoach allemaal?

De coach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van de jeugdige. Door middel van verschillende methodes en werkvormen wordt de jeugdige gestimuleerd tot het omdenken in gedachtes en leert zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van de jeugdige positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.