Het kind staat centraal

Het kind is geen probleemkind maar het kind hééft een probleem. Soms is het onzeker, angstig of onrustig. Of het heeft last van vage, terugkerende, klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Deze zijn vaak van psychosomatische aard.

Oudergesprekken

In de eerste plaats is open en eerlijke communicatie tussen ouders en kinderen van het grootste belang. Ook andere personen binnen het eigen netwerk zijn heel belangrijk omdat zij vertrouwd en gemakkelijk te benaderen zijn.

Actief bezig zijn

Samen werken aan jouw hulpvraag. Jij weet zelf het allerbeste wat je anders wit. Om ervoor te zorgen dat jij weer lekker in je vel komt te zitten gaan wij samen bekijken wat bij jou past. Dit kunnen we doen via spel, tekenen, knutselen, toneel. Zo komen wij er samen achter waarbij wij jou het beste kunnen helpen. Denken in oplossingen, dat is ons motto!

Kindertekeningen

Kindertekeningen zijn hele waardevolle tekeningen. In kindertekeningen zitten hun waarden en normen. Ze tekenen wat ze op dat moment voelen. Door kindertekeningen te analyseren krijg je een unieke inkijk in de ontwikkeling van een kind! In een tekening verbeelden kinderen hun innerlijke wereld. Ze laten erin zien hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt.

Wat doet de kindercoach allemaal?

De coach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van de jeugdige. Door middel van verschillende methodes en werkvormen wordt de jeugdige gestimuleerd tot het omdenken in gedachtes en leert zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van de jeugdige positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.