Het kind staat centraal

Het kind is geen probleemkind maar het kind hééft een probleem. Soms is het onzeker, angstig of onrustig. Of het heeft last van vage, terugkerende, klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Deze zijn vaak van psychosomatische aard.

 

Oudergesprekken

In de eerste plaats is open en eerlijke communicatie tussen ouders en kinderen van het grootste belang. Ook andere personen binnen het eigen netwerk zijn heel belangrijk omdat zij vertrouwd en gemakkelijk te benaderen zijn.

 

Actief bezig zijn

Samen werken aan jouw hulpvraag. Jij weet zelf het allerbeste wat je anders wit. Om ervoor te zorgen dat jij weer lekker in je vel komt te zitten gaan wij samen bekijken wat bij jou past. Dit kunnen we doen via spel, tekenen, knutselen, toneel. Zo komen wij er samen achter waarbij ik jouw het beste kan helpen. Denken in oplossingen dat is ons motto!

Kindertekeningen

Kindertekeningen zijn hele waardevolle tekeningen. In kindertekeningen zitten hun waarden en normen. Ze tekenen wat ze op dat moment voelen. Door kindertekeningen te analyseren krijg je een unieke inkijk in de ontwikkeling van een kind! In een tekening verbeelden kinderen hun innerlijke wereld. Ze laten erin zien hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt.

Wat doet de kindercoach allemaal?

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Sinds 1 juli 2015 is kinder- en jongerencoachpraktijk Sneek gecontracteerd als Zorgaanbieder voor de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de kindercoach ook op school komen coachen. Op problemen, die mogelijk op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem wat achter het kind staat.

Persoonsgebonden budget

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Kindercoachpraktijk Sneek is één van deze zorgverleners.