Aangesloten bij stichting Adiona

21 augustus 2017 9:32:04

Stichting Adiona is de beroepsorganisatie voor kindercoaches die werkzaam zijn met en voor kinderen en hun opvoeders. Als beroepsorganisatie maakt Adiona zich sterk voor gepassioneerde en deskundige kindercoaches, kinderyogadocenten en professionals die kindercoaching in hun werkzaamheden toepassen.

 

Door het bijwonen van o.a. de halfjaarlijks inspiratiedagen voor leden blijf ik op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en onderneem ik actie waar nodig om deze ontwikkelingen te integreren in mijn vak.Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen.

 

 

Stichting Adiona

 

Meer nieuws

Wat doet de kindercoach allemaal?

De coach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van de jeugdige. Door middel van verschillende methodes en werkvormen wordt de jeugdige gestimuleerd tot het omdenken in gedachtes en leert zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van de jeugdige positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.