SOVA-training


Soms zijn kinderen even de weg kwijt in het sociale vlak. Ze maken veel ruzie, huilen, pesten, schreeuwen of trekken zich juist helemaal terug. Ze hebben dan even een duwtje in de goede richting nodig. Sociale Vaardigheids training biedt dan een uikomst. Werkwijze: Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden die aansluiten bij de hulpvraag. Dit werkt vanuit de innerlijke wijsheid van het kind. Op een creatieve en speelse manier wordt een probleem omgezet in een vaardigheid. Het kind wordt actief bij de ontwikkeling betrokken waardoor het zelfinzicht krijgt. Het leert wat de voordelen van de nieuwverworven vaardigheid is en kan deze toepassen in de praktijk, ook wanneer het even mis gaat. Het behalen van de vaardigheid wordt gevierd in overleg met het kind. De begeleiding en het te volgen traject is bij elk kind uniek en persoonlijk

Meer werkvormen

  • Je hebt iets naars meegemaakt dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Wat er gebeurd is blijft maar als een film terugkomen in je hoofd.

  • Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

  • Je hoort het tegenwoordig steeds vaker dan kinderen belemmert worden door een vast mindset. De term mindset staat voor de manier van denken door kinderen en volwassenen over hun intelligentie en kwaliteite…

  • Veel kinderen komen in meer of mindere mate in de problemen als hun ouders gaan scheiden. Als ouder doe je er alles aan om de scheiding voor de kinderen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.